Nordic by BEWI Danmark

Jesper Thomsen, administrerende direktør (se bilde), kommer fra VPK Packaging og har mange års erfaring som salgsdirektør.

Etableringen av Nordic by BEWI DK er en del av BEWIs strategi for å bruke bedriftens ressurser på tvers av grenser og bransjer.

Jesper vil hovedsakelig arbeide med emballasje for sjømat gjennom kontaktene våre i BEWI DK, og vil jobbe tett med både Norge og Island.