Nordic by BEWI

Nordic by BEWI er et selskap som er heleid av BEWI ASA. BEWI dyrker og tar vare på sterke merkenavn, samt legger vekt på historien til virksomhetene som er kjøpt opp av selskapet. Da forenes det beste fra to verdener, samtidig som partene trekker veksler på hverandre.

Spesielt innenfor sjømat ønsker vi å fremstå med Nordics identitet og historie gjennom mer enn 40 år, samtidig som vi med tydelighet og stolthet markerer forbindelsen til BEWI.

Dette er Nordic by BEWI.

 

BEWI ASA