Emballasje for sjømat

I Nordic by BEWI er vi spesialister på emballasje for alle typer sjømat.
Vi har det du trenger, fra frossen fiskeblokk til ferdige porsjonspakninger og transportemballasje.

Erfaring

Vi har vært i bransjen i nesten 50 år og har tilegnet oss en unik posisjon og kunnskap om markedet og produktene.

Kunnskap

Våre ansatte har høy kunnskap og en brennende interesse for industrien og produktene.

Fornøyde kunder

Kunnskap om sluttproduktene som skal emballeres er nøkkelen til fornøyde kunder. Ved å ha tett dialog med kunden vet vi til enhver tid hva som er behovet i markedet, og kan snu oss rundt og levere raskt. Vi er ofte å se om bord i fiskebåter og ute på klippfisk- og landanlegg.

Lager

Vi har store og trygge lager av alle typer emballasje for sjømat. Nordic by BEWI skal kunne betjene kundene raskt når det oppstår behovsendringer. De største lagrene langs kysten ligger i Båtsfjord, Tromsø, Ålesund og Måløy.

Vi ønsker å være tett på kunden

både geografisk og personlig

NORDIC BY BEWI

Nordic by BEWI jobber med FNs bærekraftsmål

BEWI har ambisiøse mål for bærekraftsarbeidet, og vi har en tiårsstrategi som dekker hele verdikjeden frem mot 2030. Strategien staker ut en retning som skal inspirere og lede valg og avgjørelser vi tar. Vi er motiverte og gleder oss over engasjementet fra kunder og forbindelser i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.      

FNs bærekraftsmål er vårt felles rammeverk for å oppnå målene for 2030.

Målene som blir beskrevet nedenfor blir ansett som de mest vesentlige for BEWI, hvor vi kan ha størst innvirkning.

Vi er arbeidsgiver for 1400 mennesker i mange lokalsamfunn i seks land, og tar ansvar for å fremme bærekraft, økonomisk vekst gjennom full og produktiv sysselsetting, samt et inkluderende og anstendig arbeid for alle. Dette betyr å sikre sikkerhet, velvære og utvikling for alle kollegene våre. I forsyningskjeden gjør vi effektive tiltak for å beskytte menneskerettighetene.
Hos BEWI har vi ambisiøse mål for økt bærekraftig produksjon og forbruk. I produksjonen jobber vi aktivt med å redusere forbruket og øke bruken av ikke-fossile energikilder. Gjennom vår sirkulære forretningsmodell sørger vi også for at materialene vi leverer til markedet blir samlet inn og brukt på nytt som råvarer. BEWI arbeider for å redusere egen miljøpåvirkning og for å øke det økologiske håndavtrykket til kundene gjennom design av produkter for gjenbruk og resirkulering, slik at de får et mer bærekraftig forbruk.
Klimatiltak er fortsatt den viktigste miljøutfordringen for BEWI. Vi tar sikte på å redusere våre egne utslipp i tråd med Paris-avtalen gjennom en kombinasjon av energieffektivitet og overgang til ikke-fossilt drivstoff, bedre transportovergang til ikke-fossil transport, samt ved å øke bruken av resirkulerte og ikke-fossile råvarer.
BEWI mener at et mangfoldig samfunn av virksomheter, regjeringer og akademikere sammen kan øke kapasiteten og evnen til å akselerere kollektive tiltak for å forbedre sosiale behov og globale økologiske forhold. Et av BEWIs strategiske områder for bærekraft er å delta aktivt i partnerskap der vi samarbeider med regjeringer, frivillige organisasjoner, akademia, bransjeforeninger og interessenter.

GRØNT PUNKT NORGE

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Som medlem av Grønt Punkt Norge tar Nordic by BEWI ansvar for emballasjen vår gjennom retursystemer som er godkjent av Miljødirektoratet.

BEWI ASA

Nordic by BEWI er et heleid selskap av BEWI ASA. 

Protecting people and goods for a better everyday