Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for brukere av nettsiden til Nordic by BEWI, samt kunder og leverandører til Nordic by BEWI.

Nordic by BEWI er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn fra denne nettsiden.

Informasjon som lagres av Nordic by BEWI

Nordic by BEWI samler inn informasjon fra leverandører og kunder, som for eksempel:

  • Firmanavn
  • Firmaadresse
  • Kontaktperson (inkludert navn, telefon og e-postadresse)

Opplysningene samles inn via avtale eller e-post fra avsender, i tillegg til kundeundersøkelser hos eksisterende kundemasse. Det er frivillig å oppgi informasjon i disse tilfellene, men manglende opplysninger kan medføre at Nordic by BEWI ikke kan gi tilgang til produkter eller tjenester som ønskelig.

Nordic by BEWI samler ikke inn personopplysninger som fødsels- og personnummer fra nettsidens besøkende.

Formål med innhenting av informasjon

Formålet med informasjonen som hentes inn er å kunne tilby produkter, tjenester og informasjon, samt å forbedre eksisterende produkter og tjenester.

Hvordan informasjonen lagres

Informasjonen lagres i våre kunde- og leverandørsystemer.

Hvordan få slettet informasjon

Informasjon slettes på oppfordring ved å ta direkte kontakt med Nordic by BEWI. Sletting betinger at kravet ikke er i strid med annen lovgivning, som for eksempel arkivloven eller regnskapsloven.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. Nordic by BEWI kan bruke underleverandører til å levere dataprogrammer for håndtering av innsamlet informasjon. Underleverandører kan også i visse tilfeller behandle personopplysninger på vegne av Nordic by BEWI.

Informasjon gjennom webanalyse og informasjonskapsler

Nordic by BEWI bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere brukeradferd på denne nettsiden.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin) som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett, som for eksempel hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Nordic by BEWI bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Informasjon via sosiale media

Det er mulig å kommentere på artikler eller sette opp vurderinger av Nordic by BEWI i selskapets kanaler for sosiale medier. Her vil navn og profil fra avsenderen fremkomme offentlig. Denne informasjonen vil ikke bli lagret i våre systemer.

Rettigheter

Som kunde eller leverandør har du rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, samt måten disse behandles på. Du har krav på svar innen en måned fra kravet fremsettes. Kravet må fremsettes skriftlig og signert. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til regelverket som til enhver tid er gjeldende. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke dette samtykket tilbake.

Dersom du mener at Nordic by BEWI ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til gjeldende regelverk, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på  www.datatilsynet.no.