Antioksidant IONOL (E-321)

Artikkel nr: 2016 E-321

Tørr antioksidant til fiskemel.

 

Kontakt

Ombordfryst