Etiketter

Etiketter for merking av kartonger, paller og trekasser.

Etikettene leveres i alle størrelser, kvaliteter, limtyper og farger. Vi kan også levere med trykk.

 

Kontakt

Konvensjonell

Prosessering hvitfisk og laks

Pelagisk

Ombordfryst