Nordic Bag singelfisk (OS)

Sekk for pakking av singelfryst fisk.

Nordic Bag er merkevaren på sekker som har den best egnede kvaliteten for fryst HG, og vi har jobbet med denne typen emballasje i over 20 år. Sekkene er også konstruert spesielt for Nordic Pakkemaskin og Nordic Sveisemaskin.

Denne sekken har russisk standardstørrelse.

380 + (2 x 60) x 1300 mm

 

Kontakt

Ombordfryst