Palleark

Ark i bølgepapp for beskyttelse.

Brukes på toppen og eller bunnen av pallen for å gi innholdet ekstra beskyttelse.

Topparkene kan gå til gjenbruk etter lossing eller følge produktet for beskyttelse under den videre transporten.

 

Kontakt

Ombordfryst

Konvensjonell

Prosessering hvitfisk og laks