Pallecontainer

Effektive og sterke pallecontainere som dekker mange behov.

Panser- og vanlige pallecontainere i forskjellige størrelser til singelfisk eller pakking av forbrukerforpakninger.

Vi har gjennomprøvde kvaliteter både for fiskeri- og landbasert produksjon.

 

Kontakt

Ombordfryst

Konvensjonell

Prosessering hvitfisk og laks