Symaskin (NP-7A)

Artikkel nr.: NP 7A

Symaskin til lukking av sekker.

Denne symaskinen lukker alle typer Nordic Bags, inkludert melsekker.

 

Kontakt

Ombordfryst